Isis studeert af binnen Finance & Control: ‘Onderzoek naar duurzaam rapporteren binnen DELA en CSRD’

Met een grote liefde voor alles wat met cijfers te maken heeft, rondde de Brabantse Isis van Knippenberg (22) onlangs haar opleiding Finance & Control aan Fontys Hogescholen af. DELA bood haar de kans af te studeren binnen de coöperatie en onderzoek te doen naar CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): hoe kan DELA op de juiste manier rapporteren als het gaat om duurzaamheid? Wat doet DELA al wel en wat nog niet?

Haar afstudeerstage binnen de afdeling Finance & Control was voor Isis dé manier om haar opgedane kennis in praktijk te brengen. ‘Die vertaling van theorie naar de praktijk in een grote mooie organisatie vind ik heel leerzaam. Ik heb m’n eigen onderzoek vormgegeven en opgezet en kan pionieren, aangezien het onderwerp vrij nieuw is in de financiële wereld. Op basis van interviews en onderzoeksresultaten geef ik advies rondom duurzaam rapporteren in de toekomst.’ Isis heeft zich volledig verdiept in de wereld van CSRD, maar een financiële stage bij DELA kan ook gaan over procesverbeteringen, integrated reporting en planning & control cyclussen.

Financiële stage binnen DELA

Haar stageperiode beleefde Isis als interessant. De open werkplekken en kantoortuin in het hoofdkantoor aan de Oude Stadsgracht in hartje Eindhoven vindt ze laagdrempelig. ‘Mijn leidinggevende Laura zat vlakbij me en ik leerde veel van “spar” momenten bij de fijne koffiebar of in een van de prettige werkplekken. Had ik vragen over de organisatie of het onderzoek? Dan kon ik die altijd stellen. Laura gaf me veel vrijheid, zodat het echt mijn eigen project en advies is.’ Isis was bovendien blij met haar betrokken collega’s. ‘Altijd behulpzaam en ze gaven me niet het idee dat ik “slechts” een stagiaire was.’ Dat er binnen DELA veel aandacht is voor de medewerker, vindt ze bijzonder. ‘Er wordt veel georganiseerd, zoals rondetafelgesprekken voor alle collega’s, maar ook Young DELA. Collega’s onder de 35 komen samen, organiseren activiteiten, maar ook workshops over duurzaamheid bijvoorbeeld. Leuk om zo de verbinding met elkaar op te zoeken.’

Van milieu tot maatschappelijke impact

Terug naar haar afstudeerproject. CSRD gaat volgens Isis om duurzaamheid rapporteren in de breedste zin van het woord. ‘Van milieu en sociale en maatschappelijke impact tot governance en goed ondernemingsbestuur. Maar dus ook de impact die DELA heeft op haar omgeving.’ De EU verplicht organisaties om vanaf 2024 op deze manier te rapporteren, maar nog voornamer vindt Isis het dat DELA nu consistent gaat rapporteren over de belangrijke thema’s rondom duurzaamheid waar DELA het verschil kan maken.

Duurzame uitvaart scoort hoog

In 2025 publiceert DELA voor het eerst een jaarverslag dat qua rapportage is opgesteld volgens CSRD. ‘Dankzij de hulp van stakeholders – waaronder ook leden – onderzochten we wat de belangrijke thema’s zijn als het gaat om duurzaamheid. Hierbij is gekeken naar de impact van DELA als bedrijf op mens en milieu, maar ook naar de impact die ontwikkelingen in de samenleving hebben op de toekomst van DELA als organisatie. Dit staat ook wel bekend als de dubbele materialiteit.’ Voorbeelden van thema’s die hoog scoorden? Dat zijn volgens Isis goed werkgeverschap, continuïteit van de coöperatie, duurzame uitvaart, duurzaam en verantwoord beleggen, duurzaam inkopen en kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening. ‘Uit deze analyse kwamen dus de thema’s die leidraad worden voor de toekomst. Ik heb daar per thema Key Performance Indicatoren – ook wel bekend als KPI’s – voor ontwikkeld, waarover DELA vervolgens rapporteert en verantwoording over aflegt.’

Verantwoording afleggen

Inmiddels heeft Isis haar stage en verdediging van haar scriptie succesvol afgerond. ‘Het was wel even spannend. De eerste maanden stonden in het teken van mijn onderzoek. Ik startte met een onderzoeksvoorstel en ging aan de slag met een theoretisch kader; welke theorieën gebruik ik tijdens mijn onderzoek?’ Dat bleek nog een flinke uitdaging. In tegenstelling tot onderwerpen als procesoptimalisatie, is CSRD vrij nieuw in de wereld van Finance & Control. Heel veel is er dus nog niet over te lezen, als het gaat om theorieën en modellen. Dat maakte de zoektocht nog uitdagender voor me.’ Het was dus echt even pionieren, vertelt ze met een lach. Ze werkte de wetgeving uit en beoordeelt de praktische gevolgen voor DELA. ‘Vanaf 2025 moet het niet-financiële jaarverslag ofwel het duurzaamheidsverslag voldoen aan de CSRD. Naast de financiële verantwoording leggen we dan bijvoorbeeld ook vast wat onze CO2-uitstoot is, hoe divers we zijn en hoe we omgaan met onze leveranciers.’ 

Stage of afstuderen bij DELA

Nadat ze haar scriptie en onderzoek heeft verdedigd en afstudeerde met een acht, bereidt Isis zich alvast voor op de Master Finance die ze aan de Universiteit van Tilburg gaat volgen vanaf september. DELA feliciteert haar met dit resultaat en wenst haar veel succes bij haar Master. Ook interesse in een financiële stage binnen DELA? Neem dan contact op met Laura de Jongh via 06 12 07 55 60 of ldejongh@dela.org

Lees hier meer persoonlijke verhalen van mede stagiaires, afstudeerders en trainees.

Camille de Regt over haar tweede opdraht als trainee binnen coöperatie DELA
Meld je aan voor de job alert en mis nooit meer een interessante vacatures van DELA

Mis nooit meer een interessante stage vacature

Stel een job alert in met jouw persoonlijke voorkeur stage en locaties. Zodra er een nieuwe stage beschikbaar is die voldoet aan jouw wensen, dan ontvang je van ons het vacature overzicht in jouw mailbox.