Deze ‘Europese dag van de privacy’ grijpen we aan om stil te staan bij de manier waarop DELA omgaat met (het beschermen) van persoonsgegevens. DELA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wat betekent dat voor onze leden? Welke gedachte zit er achter ons privacy statement?
Als onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet Jannis van Kollenburg erop toe dat DELA de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. “DELA is op grond van de wet verplicht om een FG aan te stellen”, legt Jannis uit. “Maar ik merkte al snel dat het bij deze organisatie niet zozeer een kwestie is van moeten, maar vooral van zelf willen.”

Die benadering van het thema bescherming persoonsgegevens vloeit volgens Jannis voort uit de filosofie van DELA. “De menselijke maat is de drijfveer achter de business. Onze dienstverlening is erop gericht mensen op het moeilijkste moment in hun leven te helpen. Dat is de kern van ons bestaan. En die gedachte klinkt door in hoe we omgaan met persoonsgegevens, hoe serieus we dit thema nemen.”

Bewustzijn over thema cruciaal

Jannis werkt sinds november 2021 voor DELA en is ‘gepokt en gemazeld’ in het vakgebied van compliance. Hij werkte hiervoor bij twee grote corporates en ontwikkelde zich van jurist tot compliance officer. “De laatste jaren heb ik me echt op het privacydossier gestort en me daarin gespecialiseerd. Persoonsgegevensbescherming is een onderwerp dat me altijd heeft gefascineerd. Ik voel intrinsiek het belang daarvan, vind het ook belangrijk dat er goed wordt omgegaan met mijn eigen gegevens. En ik vind het héél belangrijk dat wij als organisatie integer omgaan met de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd.”

Jannis voegt eraan toe het belangrijk te vinden dat mensen zich in het algemeen bewust zijn van wat er met hun gegevens gebeurt. “Ik ben geen activist hoor, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik heb zelf ook smartphone met apps die privacy-technisch ongetwijfeld niet heel handig zijn… Maar ik vind juist het bewust omgaan met zulke risico’s, cruciaal. Niet alleen als het gaat om misbruik van gegevens, maar zeker ook vanuit commerciële overwegingen."

Die intrinsieke motivatie leidde bij Jannis tot de behoefte aan meer maatschappelijke relevantie in zijn werk. “Ik was op zoek naar meer toegevoegde, maatschappelijke waarde. En wat DELA in de kern doet, mensen helpen op het moeilijkste moment, trok mij enorm aan. Mooi dat ik nu met mijn kennis en ervaring daar een steentje aan kan bijdragen. Dat ik mensen die hun gegevens aan ons toevertrouwen, kan vertellen dat die gegevens in goede handen zijn.”

Tot in de haarvaten van de organisatie

Bij DELA ziet Jannis toe op de juiste invoering van het gegevensbeschermingsbeleid – “Er gaat veel goed, maar het kan altijd beter” – en wil hij zich inspannen om intern meer bewustzijn te creëren over dit thema. “Het allerbelangrijk vind ik dat de noodzaak om na te denken over privacy en gegevensbescherming tot in de haarvaten van de organisatie is doorgedrongen. Dat ook de medewerkers die in hun beleving weinig tot niets met dit thema te maken hebben, over een zekere mate van bewustzijn beschikken en ernaar kunnen handelen wanneer nodig. Het gaat tenslotte ook om hun gegevens."

Die awareness is in zijn ogen de sleutel om dit thema als organisatie naar een nog hoger niveau te tillen. “Wij vinden dit ook zelf belangrijk, niet zozeer omdat we willen voldoen aan de wet, maar omdat we de verplichting ook voelen richting onze leden en medewerkers. Als zij ons hun gegevens toevertrouwen, moeten wij daar op een integere manier mee omgaan. Daarom zijn wij achter de schermen altijd bezig om processen te optimaliseren. Ook daarbij – tussen collega’s onderling – staat de menselijke maat voorop. Wij zijn geen bedrijf met robots."

Die integriteit komt ook terug in de manier waarop DELA omgaat met de gegevens van overleden personen. “Op basis van de Europese wetgeving hebben overledenen geen persoonsgegevens, maar wij vinden dat we de persoonsgegevens van overleden mensen net zo goed moeten beveiligen als van levende mensen. Om maar even aan te geven dat DELA het thema gegevensbescherming van personen heel hoog op de agenda heeft staan en zeer serieus neemt; niet alleen omdat de wet ons dat voorschrijft, maar vooral omdat we het zelf willen.”
Meld je aan voor de job alert en mis nooit meer een interessante vacatures van DELA

Mis nooit meer een interessante vacature

Meld je hier aan voor de job alert!