28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk'. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. We gaan in gesprek met Sanne Vervoort. In haar werk als adviseur arbo en gezondheid binnen de HR-afdeling van coöperatie DELA krijgt ze hier dagelijks mee te maken.
‘Een optimaal veilige en prettige werkomgeving en arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers.’ Dat is waar we binnen DELA naar streven volgens Sanne. ‘En dan niet alleen dat het werk veilig gedaan kan worden, maar dat collega’s zich bovendien prettig en veilig voelen, plezier hebben in hun werk en respectvol met elkaar om kunnen gaan.’ Een open bedrijfsklimaat is daarbij onmisbaar, zodat managers en medewerkers elkaar aan kunnen spreken op mogelijke verbeteringen om de veiligheid te vergroten.

Wegnemen en beheersen van gevaren en risico’s

Om te weten wat de mogelijke risico’s of gevaren zijn, is het belangrijk alle signalen goed te monitoren. Sanne: ‘Dat doen we bijvoorbeeld door metingen onder collega’s, vanuit Stakeholderwatch en Effectory - medewerkerstevredenheid onderzoeken-, maar ook via gesprekken tussen de verschillende adviseurs binnen HR en de mensen vanuit alle sectoren.’ Binnen DELA werken collega’s in uiteenlopende sectoren en functies, zoals uitvaartverzorgers die vaak vanuit huis werken, maar ook families en locaties bezoeken om de uitvaart zo goed mogelijk vorm te geven. Collega’s binnen de crematoria en uitvaartcentra hebben heel andere werkzaamheden, net als de medewerkers die overledenen thuis ophalen of thuisopbaringen verzorgen.’ Iedere functie en sector heeft eigen risico’s die in kaart worden gebracht in de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). Op basis van deze uitkomst worden de risico’s per sector duidelijk en kan HR in samenwerking met de business heel gericht acties uitvoeren.

Thuis werken of overledenen tillen?

Volgens Sanne is maatwerk dan ook onmisbaar: ‘We kennen geen functies met een groter risico; elke functie brengt namelijk een ander risico met zich mee. Werkt iemand vanuit huis? Dan kan het zijn dat de thuiswerkplek niet goed is ingesteld, waardoor de houding verkeerd is. Daarmee kun je lichamelijke klachten ontwikkelen. Maar iemand die overledenen thuis ophaalt en van boven naar beneden brengt, moet veel tillen en kan bovendien in een situatie bij mensen thuis terecht komen waarin hij of zij zich niet veilig voelt. Dat laatste kan ook gelden voor uitvaartverzorgers.’ Zowel DELA als elke individuele medewerker heeft hierin een rol. Zo werkt iedereen mee aan het wegnemen en beheersen van deze risico’s voor de veiligheid en gezondheid die met het werk samenhangen. Sanne: ‘De Arbowet verplicht ons om Arbobeleid te voeren, maar de wens voor een veilige werkomgeving komt intrinsiek vanuit ons als organisatie. Elke collega moet zijn of haar werk veilig kunnen doen, in welke vorm dan ook.’

Bijzondere situaties

Het Arbobeleid van DELA wordt op dit moment nog verder aangescherpt en blijft een dynamisch document. De sector waar collega’s werken in crematoria en uitvaartcentra en bijvoorbeeld ook de crematieoven bedienen en binnen uitvaartvervoer, komt een specifiek beleid. Ook voor de andere sectoren wordt hier de komende periode aan gewerkt en komt er een document afgestemd op de risico’s binnen de sector. Sanne merkt op dat er altijd (uitzonderlijke) situaties kunnen zijn die daarin niet beschreven staan. ‘Elke collega moet dan ook weten dat zij op elk moment bij een contactpersoon terecht kunnen wanneer ze zich onveilig voelen, of wanneer hun gezondheid in het gedrang komt. We leren dat collega’s elkaar daarop mogen aanspreken, en ze kunnen altijd terecht bij hun managers, bij de adviseur arbo en gezondheid, HR Business Partner, of bij een van onze vier vertrouwenspersonen. Als het nodig is schakelen we experts of hulpverleners in om op dat moment de juiste ondersteuning te bieden, maar ook om een veilige werkplek in de toekomst te kunnen garanderen en de gezondheid – lichamelijk of mentaal – te verbeteren.’

Van papier naar werkelijkheid

Het voldoen aan de wet- en regelgeving is volgens Sanne niet genoeg. ‘Dat is alleen het “papieren” stuk. Ik vind het veel belangrijker hoe we er in de praktijk mee omgaan en blijven gaan. Een veilige werkplek voor iedereen kun je alleen creëren wanneer iedereen alert is op risico’s en dit signaleert en bespreekbaar maakt.’ Richting collega’s en ook richting leidinggevenden. Bewust omgaan met de werkzaamheden die je uitvoert als individu, maar ook als team is daarin een mooie stap. De toekomstwens van Sanne? ‘Dat we er allemaal voor blijven zorgen dat DELA voor iedereen een veilige en vooral fijne werkplek is en blijft.’

Meer DELA verhalen

Meld je aan voor de job alert en mis nooit meer een interessante vacatures van DELA

Mis nooit meer een interessante vacature

Meld je hier aan voor de job alert!