DELA Fonds Manager Anna-Geertje: ‘Zoek in de Week tegen de Eenzaamheid nog meer verbinding met andere generaties’

‘Met elkaar voor een ander’ luidt de slogan van het in 2007 opgerichte DELA Fonds. Het krijgt in deze Week tegen de Eenzaamheid nog wat extra lading. Door samen iets goed te doen voor een ander geven we het leven namelijk meer betekenis. Anna-Geertje van Eert is manager van het DELA Fonds: ‘Medewerkers van DELA hebben zelf een actieve rol en dragen jaarlijks hun steentje bij in de strijd tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld tijdens de DELA Helemaal voor een ander Dag.

Het DELA Fonds is in 2007 opgericht. Een Fonds van de leden en voor de leden, maar vooral om iets terug te kunnen doen voor de maatschappij. Iets moois doen voor een ander is wat Anna-Geertje drijft. ‘Bij het DELA Fonds kunnen mensen een aanvraag indienen die aansluit bij het thema ‘verbinden van generaties’. Maar leden en medewerkers kunnen ook meedoen aan activiteiten, waar  verbinden van generaties centraal staat. Het leidt vrijwel altijd tot bijzondere ontmoetingen.  

In Nederland zes generaties naast elkaar

Anna-Geertje is sinds vijf jaar manager van het Fonds. ‘Ik zie dat mensen meer en meer genegen zijn iets te willen doen voor elkaar. Bij ons Fonds kan iedereen in Nederland een aanvraag doen die te maken heeft met ‘generaties verbinden’. DELA richt zich immers al meer dan 85 jaar op het verbinden van generaties en het doorgeven van herinneringen en ervaringen. Toch brengen de meeste mensen hun tijd door met uitsluitend leeftijdsgenoten.’ In Nederland leven zes generaties naast elkaar, maar de samenleving is zo ingericht  dat – met uitzondering van families en werksituaties – contacten tussen generaties steeds minder plaatsvinden. Anna-Geertje hoopt generaties vanuit het DELA Fonds actief met elkaar te verbinden. ‘Zo kunnen we samen bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen.’

Van klein en lokaal tot landelijk concept

Elke Nederlander kan een projectaanvraag indienen bij het DELA Fonds, gericht op het thema. Enerzijds zijn er mensen die projecten indienen tot € 1.500, maar de laatste jaren krijgen we ook veel meer aanvragen voor donaties van projecten tussen de € 1.500 en € 10.000.’ Over deze laatste aanvragen buigt de Raad van Toewijzing zich, die bestaat uit zes mensen. Een project waar Anna-Geertje nog altijd met trots op terug kijkt? Dat is de aanvraag voor een buurtcamping in een Amsterdams park. ‘Wat daar klein en lokaal begon, is nu uitgegroeid tot een landelijk project. Speciaal voor mensen die niet de financiële middelen hebben om naar het buitenland op vakantie te gaan. Dankzij onze donatie is dit concept verder ontwikkeld en is het nu overgenomen in veel meer Nederlandse steden en parken, zodat mensen er toch even tussenuit kunnen.’ Maar ook het voorbeeld van studenten fysiotherapie, die ouderen vertellen over het ouder wordende en veranderende lichaam, blijft haar bij. ‘De jongeren die de ouderen wat leren. Die sessies zijn heel leuk, met interessante vragen en mooie ontmoetingen tussen twee generaties.’  

Medewerkers in de hoofdrol

Naast de donaties van het DELA Fonds aan stichtingen en verenigingen, zijn er talloze teamactiviteiten voor medewerkers van DELA. Anna-Geertje vertelt hoe medewerkers hierin een hele actieve rol krijgen en zo door heel het land wat moois betekenen. ‘Ik ben dan ook heel trots op de DELA Helemaal voor een Ander Dag, een dag waarop je als medewerker vrijwilliger mag zijn voor een dag. Deze dag krijg je van DELA en het is officieel vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenpakket.’ Hele teams zetten zich samen een dag in, bijvoorbeeld aan activiteiten vanuit NL Doet. ‘Zo gingen teams  pannenkoeken bakken in verzorgingshuizen, om echt de verbinding aan te gaan met de bewoners. Aan die tafels ontstonden waardevolle momenten van samen eten en de verbinding opzoeken met elkaar.’ Maar ook tijdens het grote lichtevenement Glow in Eindhoven. DELA-medewerkers begeleiden mensen in een rolstoel langs de route van prachtige lichttaferelen op imposante plekken in Eindhoven. Dat organiseren we al meer dan tien jaar samen met De Zonnebloem en de Zonnebloem actief. ‘Prachtig wat voor verhalen er gedeeld worden en hoe de mensen dan stralen na zo’n avond. Verschillende generaties komen dan echt samen.’

Kerstkaarten uitdelen in verzorgingshuizen

Er zijn voor elkaar kun je op allerlei manieren uiten. Daarom ontstonden de afgelopen jaren meerdere initiatieven vanuit het DELA Fonds. Anna-Geertje kijkt elk jaar weer met plezier uit naar de kerstactie op basisscholen. ‘We geven kinderen van onze collega’s stapels kerstkaarten mee, die ze vervolgens met de hele klas inkleuren. Vervolgens worden deze kaarten naar opa’s en oma’s gebracht en uitgedeeld in verzorgingshuizen. De reacties van de ontvangers zijn elk jaar heel mooi, en tijdens corona in het bijzonder. Veel mensen voelden zich toen alleen en de mogelijkheid tot contact was minimaal. Geroerde gezichten van bewoners op de balkons met de kaartjes in hun handen, ja dat raakt me heel erg.’ Kleine gebaren kunnen dus zeker een groot verschil maken, vindt Anna-Geertje. ‘We weten nu eenmaal dat in verzorgingshuizen ook mensen zitten die geen kinderen hebben, van wie de partners zijn overleden en voor wie de feestdagen er wat stiller uitzien.’

Wekelijks bezoekje met de hond

‘Eenzaamheid kunnen wij niet oplossen’, is Anna-Geertje van mening. ‘Ik denk dat dat überhaupt niet kan, maar wel kun je zelf iets kleins doen. Ga gewoon eens een gesprekje aan. Zo heb ik een lieve collega die om de week met haar hondje naar een verzorgingshuis gaat. De mensen daar vinden het prachtig. Honden en kinderen vallen nu eenmaal goed in de smaak en toveren vaak een grote lach op het gezicht van de bewoners.’ Het hoeft dus lang niet altijd iets groots te zijn, vindt Anna-Geertje. ‘Geen grote vakanties, maar een lunch van twee uur die we elke maand organiseren voor ouderen uit de buurt. Het breekt hun week en de gesprekken die ze aan tafel met collega’s hebben lopen uiteen. Soms zijn het luchtige gesprekken over het weer of sport, een andere keer luchten ze hun hart en vertellen ze over wat ze mee hebben gemaakt in het leven.’

Kerstcadeautjes voor gezinnen

Een ander mooi initiatief is de jaarlijkse cadeauactie voor kinderen uit gezinnen die zijn aangesloten bij de Voedselbank. Anna-Geertje: ‘Deze actie organiseren we dit jaar voor de tiende keer. Collega’s kopen een cadeautje voor een kind in een bepaalde leeftijdscategorie. Het gaat om cadeaus van € 15 die massaal onder de kerstbomen in het hoofdkantoor in Eindhoven worden verzameld. Vervolgens pakken collega’s deze honderden cadeaus in, waarna ze hun weg vinden naar de nieuwe blije eigenaren.’

DELA
Voor Elkaar

Bij DELA doe je ertoe. We staan midden in het leven en zetten áltijd een stap extra. Gedreven door passie halen wij het maximale uit het leven, zowel zakelijk als privé. Bij ons krijg je vanaf dag één het vertrouwen. Als coöperatie staan we midden in de maatschappij. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid daarom ook serieus, zodat we de aarde zo schoon en eerlijk mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Dat betekent dat we zorgen dat we onze CO2 footprint verlagen, zuinig zijn met grondstoffen én dat we ook op sociaal vlak onze bijdrage leveren. Zo zetten wij ons actief in voor goede doelen en krijgt elke werknemer elk jaar één dag om zich in te zetten voor een goed doel naar keuze. Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden binnen DELA?

Meld je aan voor de job alert en mis nooit meer een interessante vacatures van DELA

Mis nooit meer een interessante vacature

Stel een job alert in met jouw persoonlijke voorkeur functies en locaties. Zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is die voldoet aan jouw wensen, dan ontvang je van ons het vacature overzicht in jouw mailbox.