‘Steeds vaker willen mensen een levenstestament’

Met een studie Management, Economie & Recht op zak en een grote interesse voor de notariële wereld, besluit Shareen Badloe (40) dat ze haar kennis wil verdiepen. Na het behalen van haar master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen begint ze haar carrière als kandidaat notaris. Later verruilt ze haar baan in het notariskantoor en gaat ze aan de slag als juridisch consulent bij DELA. ‘Alles wat ik wilde kwam samen in deze baan. Een cultuur die bij me past, contact met leden en advies geven rondom aktes en mensen ontzorgen.’

Inmiddels werkt Shareen zeven jaar voor DELA’s NotarisService. ‘Een prachtige service voor leden van de coöperatie. Ik luister naar verhalen, vragen en situaties en geef leden een passend advies. Ieder verhaal is anders en ik leg alles in begrijpelijke taal uit. Mensen zijn vaak wat huiverig om een notariskantoor binnen te stappen; ze zijn bang voor de kosten en dat ze zaken niet begrijpen. Bij ons ligt die drempel een stuk lager. Wanneer ik de situatie helemaal heb geschetst, bereid ik alles voor en tot slot kan de akte voor ondertekening naar de notaris.’

‘Heldere taal’

Naast de 24 uur per week die ze voor DELA werkt, is Shareen getrouwd en moeder van een zoontje van zeven en dochter van vijf. ‘Ik werk veel vanuit huis en dat vind ik prettig. Zo kan ik in alle rust telefonisch contact hebben met leden en luisteren naar hun wensen en vragen. Dankzij samenwerkingsverbanden met notarissen door heel Nederland is een testament of levenstestament flink goedkoper dan normaal het geval is.’ Shareen ziet een forse toename naar de vraag in levenstestamenten. Het verschil met een testament? Een testament geldt voor de nalatenschap en erfenis ná het overlijden, terwijl een levenstestament, zoals het woord al zegt, een akte voor tijdens je leven is. In het levenstestament staan de wensen wanneer iemand bijvoorbeeld handelingsonbekwaam is door dementie of bepaalt wat er moet gebeuren als iemand niet meer thuis kan wonen. ‘Toen ik net bij DELA startte, was er veel meer vraag naar testamenten. Dat is duidelijk veranderd. Mensen willen het juist nu geregeld hebben, want we weten uiteraard niet hoe het leven loopt. De dankbaarheid is groot als we mensen geholpen hebben. Ze zijn dan enorm opgelucht en vinden het fijn dat wij in heldere taal uit kunnen leggen wat alles inhoudt. Het goed geregeld hebben geeft rust. En de prijs via DELA ligt nu eenmaal een stuk lager, dat is mooi meegenomen, zeker in deze financiële onzekere tijden.’

‘Risico door onwetendheid’

Shareen hoort in haar werk veel uiteenlopende verhalen. Soms zijn de situaties complex, maar is er een dusdanige wens om het nu al tijdens het leven goed geregeld te hebben. ‘Zo herinner ik me een situatie waarbij meneer en mevrouw beiden eerder gehuwd waren. Het huwelijk van de man werd ontbonden door overlijden, bij mevrouw door echtscheiding. Ze hebben beide kinderen, maar niet gezamenlijk. Ze vroegen me wat ze kunnen doen om het zo goed mogelijk te regelen voor de langstlevende.’ Shareen vindt het goed dat het echtpaar hier informatie over inwint. De casus is niet eenvoudig, omdat de kinderen  van meneer nog recht hebben op het erfdeel van hun moeder. Dit ontvangen ze pas bij het overlijden van meneer. ‘Het echtpaar was zich hier niet van bewust. Ze wilden hun spaargeld uitgeven aan de verbouwing van hun woning. Wat als ze dat hadden gedaan en meneer was komen te overlijden en de kinderen willen hun deel? Dan zou mevrouw min of meer gedwongen worden haar woning te verkopen. In deze situatie had meneer voldoende spaargeld om zijn kinderen het erfdeel van hun moeder uit te keren, zodat de langstlevende daar geen zorg over heeft.’

Meneer had gelukkig voldoende spaargeld om zijn kinderen het erfdeel van hun moeder uit te keren, zodat de langstlevende daar geen zorg over heeft.

‘Erfbelasting voorkomen?’

De NotarisService waar Shareen voor werkt is bereikbaar via de Voorelkaardesk van DELA, waar leden terecht kunnen voor een breed scala aan vragen over bijvoorbeeld nalatenschap of voogdij. Voor notariële onderwerpen is de NotarisService specifiek in het leven geroepen. ‘Binnen de NotarisService werken zo’n vijf collega’s met een juridische of notariële achtergrond.’ Shareen ziet dat veel mensen vragen hebben over het voorkomen van het betalen van onnodig veel erfbelasting. ‘Ook daarin denken we mee. We bespreken de financiële situatie, bezittingen en familieverhoudingen en geven advies. Ik vind het prachtig om te doen en de reacties zijn heel warm. Elke keer opnieuw. Dan heb je echt iemand geholpen, zodat zij de toekomst een stukje zorgelozer tegemoet kunnen zien.’

‘Sabbatical en blijven ontwikkelen’

Afgelopen zomer maakte Shareen gebruik van de nieuwe regeling binnen DELA en nam ze een sabbatical van twee maanden. ‘Dat was echt een cadeautje; met mijn gezin reisde ik door Thailand en proefden we van de cultuur die het land rijk is. Mijn kindjes groeien op in een veilige omgeving, maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Ze zagen nu ook armoede, dat hoort ook bij het leven. Ik vind het belangrijk ze daar ook bewust van te maken.’ De maand die ze zelf vrij was terwijl de kinderen weer naar school gingen, gebruikte ze om stil te staan. ‘Wat wil ik? Hoe wil ik mezelf ontwikkelen? Gelukkig kan ik al mijn wensen openlijk met mijn manager bespreken en ontdekte ik dat ik meer met projectmanagement wil gaan doen. Ik volgde de laatste maanden meerdere trainingen en nu doet zich een mooie kans voor nu een collega met sabbatical gaat. Ik mag zijn rol als projectmanager waarnemen. Deze periode ga ik in met een open vizier en daarna kan ik gewoon terugkeren bij de NotarisService. Ik zet voor het eerst een stap buiten mijn werkgebied en ga nieuwe dingen ontdekken en ervaren. Een enorme kans!’

Ben je lid van DELA en wil je advies of hulp bij het opmaken van een (levens)testament? Neem gerust contact op met de NotarisService via 040 21 99 100 of stuur een e-mail naar voorelkaardesk@dela.org. Onze hulp is kosteloos voor alle leden en de ledenprijs voor het opmaken van een akte zoals testament of levenstestament is fors lager dan gebruikelijk.

Bij DELA doen we het samen. We zetten alles op alles om mensen te helpen. Door het doen van iets kleins, beteken je iets groots voor de mens. Sinds 1937 staan wij paraat met teams van gepassioneerde en ambitieuze professionals.

Mensen willen het juist nu geregeld hebben, want we weten uiteraard niet hoe het leven loopt. De dankbaarheid is groot als we mensen geholpen hebben. Ze zijn dan enorm opgelucht en vinden het fijn dat wij bij de NotarisService van DELA in heldere taal uit kunnen leggen wat alles inhoudt.
Meld je aan voor de job alert en mis nooit meer een interessante vacatures van DELA

Mis nooit meer een interessante vacature

Meld je hier aan voor de job alert!