Uitvaartzorg met oog voor mens en milieu

In een tijd waarin duurzaamheid en inclusiviteit belangrijke thema’s zijn, zet coöperatie DELA zich als uitvaartorganisatie volledig in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Onze MVO-ambitie richt zich op het leveren van een positieve impact op zowel mens als milieu in 2030. Transparantie staat centraal in onze aanpak, waarbij we de impact van onze producten, diensten en bedrijfsvoering nauwkeurig in kaart brengen. Ook werken we samen met leveranciers en collega's om een positieve verandering te realiseren.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Ook creëren we banen voor mensen met een arbeidsbeperking en streven we naar een goede man/vrouw-verhouding.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij DELA hechten we veel waarde aan het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze collega’s. Zo bieden we 100% vergoeding voor openbaar vervoer en hebben een aantrekkelijke fietsplanregeling, inclusief elektrische fietsen. Ook stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s door een verhoogd budget voor leaseauto’s en stimuleren we  thuiswerken. We investeren in de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers door middel van programma's zoals "Holland fit" en het toekennen van vitaliteits- en keuzebudgetten. Bij DELA creëren we ook banen voor mensen met een arbeidsbeperking en streven we naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding in topposities.

‘Duurzame uitvaarten begeleiden combineert mijn werk met mijn liefde voor groen.’
Annemieke van Ras over duurzame uitvaarten. ‘Duurzame uitvaarten begeleiden combineert mijn werk met mijn liefde voor groen.’

Annemieke van Ras

Uitvaartverzorger

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Wij geloven in de keuzevrijheid en zeggenschap voor onze collega's, ook als het om arbeidsvoorwaarden gaat. Het individueel vitaliteitsbudget is hier een goed voorbeeld van. Elke medewerker, ongeacht functie of werktijden, ontvangt hetzelfde bedrag voor beweging, eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. We stemmen de arbeidvoorwaarden af op de verschillende levensfasen van onze medewerkers. Sabbaticals zijn mogelijk en er is een uitgebreid zorgverlofpakket. DELA biedt de 'helemaal voor een ander-dag', zodat tijd kan worden besteed aan vrijwilligerswerk. Ook is er een 'helemaal voor jezelf dag'. Elke medewerker krijgt zo'n extra vrije dag per jaar, die iedereen vrij kan invullen. De ene collega zet deze dag in voor een dagje uit, een ander doet op die dag even helemaal niets.

Oog voor mens en milieu. Bij DELA nemen we onze verantwoordelijkheid. Van inclusie en duurzame persoonlijke ontwikkeling tot vitaliteit en verduurzaming

Waar we ons nog meer op focussen

Oog voor mens en milieu. Bij DELA nemen we onze verantwoordelijkheid. Van inclusie en duurzame persoonlijke ontwikkeling tot vitaliteit en verduurzaming.

Verminderen van negatieve impact

DELA heeft als MVO ambitie om in 2023 een positieve impact op mens en milieu met haar producten, diensten en bedrijfsvoering. Om deze Hiermee richten wij ons op vijf belangrijke pijlers: CO2-vermindering, duurzaam beleggen, duurzame materialen, inclusiviteit en duurzame uitvaarten. Een essentieel onderdeel van dit beleid is transparantie over het effect van onze activiteiten. Dit stelt ons in staat gerichte maatregelen te nemen om de negatieve impact te verminderen en om te buigen naar een positieve impact.

Oog voor mens en milieu. Bij DELA nemen we onze verantwoordelijkheid. Van inclusie en duurzame persoonlijke ontwikkeling tot vitaliteit en verduurzaming.

Vergroten van sociale impact en inclusiviteit

Bij DELA zijn we trots op onze actieve betrokkenheid bij de samenleving. Solidariteit vormt hiervoor de basis. We vergroten onze sociale impact onder andere met het DELA Fonds. Met ons fonds zetten we ons in voor het verbinden van generaties en het realiseren van een positieve en duurzame verandering. We ondersteunen projecten die generaties samenbrengen en gemeenschappen versterken. De synergie tussen jong en oud is een krachtige manier om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Door te investeren in sociale, culturele en educatieve initiatieven, streven we naar een inclusieve

samenleving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Oog voor mens en milieu. Bij DELA nemen we onze verantwoordelijkheid. Van inclusie en duurzame persoonlijke ontwikkeling tot vitaliteit en verduurzaming.

Meten, rapporteren en betrokkenheid bij de sector

Sinds 2019 meet en rapporteert DELA haar CO2-uitstoot, wat essentieel is om de impact op het milieu in kaart te brengen. In 2022 konden we al aantonen dat onze totale CO2-uitstoot met 39% was gedaald ten opzichte van 2019. Bovendien daalde de gemiddelde uitstoot per uitvaart in dezelfde periode met meer dan 50%. We stimuleren duurzaam transport, met onder andere fietsen, het openbaar vervoer en elektrische leaseauto's. Daarnaast hanteren wij duidelijke afvalscheidingsprocedures op kantoor als onze locaties en verminderen wij actief het printgebruik.

Mis nooit meer een vacature van coöperatie DELA. Meld je hier aan voor de job alert.

Mis nooit meer een interessante vacature

Stel een job alert in met jouw persoonlijke voorkeur functies en locaties. Zodra er een nieuwe vacature beschikbaar is die voldoet aan jouw wensen, dan ontvang je van ons het vacature overzicht in jouw mailbox.